ICSL- International Convention of Slavic Librarians Sarajevo

Projekt Međunarodni susret bibliotekara slavista u Sarajevu koncipiran je s namjerom da  postane trajnim, te da se svake godine upriliči za vrijeme održavanja Sajma knjiga u Sarajevu. Osnovni  ciljevi Susreta su da se predstavnici stranih biblioteka, a posebno slavističkih odjela, detaljnije upoznaju sa tekućom izdavačkom produkcijom bosanskohercegovačkih izdavača, kao i izdavača iz regije, što bi trebalo rezultirati povećanjem plasmana naslova iz Bosne i Hercegovine; da se poveća broj stranih biblioteka koje nabavljaju knjige i periodiku bosanskohercegovačkih izdavača; te da se predstavnicima stranih biblioteka omoguće direktni kontakti sa bosanskohercegovačkim bibliotekarima u cilju direktne suradnje i povećanja opsega međubibliotečke razmjene.


Organizatori Susreta su Fondacija Kemal Bakaršić – Sarajevo, Central and Eastern European Online Library – Frankfurt a/M, Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu, IKD “University Press” doo – Sarajevo; suorganizatori: Mediacentar – Sarajevo, Asocijacija informacijskih stručnjaka, bibliotekara, arhivista i muzeologa – BAM – Sarajevo, Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH – Sarajevo, JU Biblioteka Sarajeva, TKD “Šahinpašić” – Sarajevo.

Projekt Međunarodni susret bibliotekara slavista u Sarajevu koncipiran je s namjerom da  postane trajnim, te da se svake godine upriliči za vrijeme održavanja Sajma knjiga u Sarajevu. Osnovni  ciljevi Susreta su da se predstavnici stranih biblioteka, a posebno slavističkih odjela, detaljnije upoznaju sa tekućom izdavačkom produkcijom bosanskohercegovačkih izdavača, kao i izdavača iz regije, što bi trebalo rezultirati povećanjem plasmana naslova iz Bosne i Hercegovine; da se poveća broj stranih biblioteka koje nabavljaju knjige i periodiku bosanskohercegovačkih izdavača; te da se predstavnicima stranih biblioteka omoguće direktni kontakti sa bosanskohercegovačkim bibliotekarima u cilju direktne suradnje i povećanja opsega međubibliotečke razmjene.


Organizatori Susreta su Fondacija Kemal Bakaršić – Sarajevo, Central and Eastern European Online Library – Frankfurt a/M, Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu, IKD “University Press” doo – Sarajevo; suorganizatori: Mediacentar – Sarajevo, Asocijacija informacijskih stručnjaka, bibliotekara, arhivista i muzeologa – BAM – Sarajevo, Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH – Sarajevo, JU Biblioteka Sarajeva, TKD “Šahinpašić” – Sarajevo.

Projekt Međunarodni susret bibliotekara slavista u Sarajevu koncipiran je s namjerom da postane trajnim, te da se svake godine upriliči za vrijeme održavanja Sajma knjiga u Sarajevu. Osnovni ciljevi Susreta su da se predstavnici stranih biblioteka, a posebno slavističkih odjela, detaljnije upoznaju sa tekućom izdavačkom produkcijom bosanskohercegovačkih izdavača, kao i izdavača iz regije, što bi trebalo rezultirati povećanjem plasmana naslova iz Bosne i Hercegovine; da se poveća broj stranih biblioteka koje nabavljaju knjige i periodiku bosanskohercegovačkih izdavača; te da se predstavnicima stranih biblioteka omoguće direktni kontakti sa bosanskohercegovačkim bibliotekarima u cilju direktne suradnje i povećanja opsega međubibliotečke razmjene.

Organizatori Susreta su Fondacija Kemal Bakaršić – Sarajevo, Central and Eastern European Online Library – Frankfurt a/M, Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu, IKD “University Press” doo – Sarajevo; suorganizatori: Mediacentar – Sarajevo, Asocijacija informacijskih stručnjaka, bibliotekara, arhivista i muzeologa – BAM – Sarajevo, Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH – Sarajevo, JU Biblioteka Sarajeva, TKD “Šahinpašić” – Sarajevo.

Kontakti
Robert Donia – Predsjednik organizacionog odbora ICSL

Dragan Marković – Predsjednik UO Fondacije Kemal Bakaršić

Prof. dr. Marina Katnić-Bakaršić – Član UO Fondacije Kemal Bakaršić

Prof. dr. Srebren Dizdar – Član UO Fondacije Kemal Bakaršić

Saša Madacki – Generalni sekretar ICSL
Mario Hibert – Izvršni odbor ICSL
Dragan Golubović – Izvršni odbor ICSL

Narcis Saračević – Izvršni odbor ICSL