Kontakt

Adresa:
Franje Račkog 1,
71 000 Sarajevo

Tel. +387 33 550 675; +387 33 550 676
Fax. +387 33 550 676

Dragan S. Marković (e-mail, mob.)
Marina Katnić Bakaršić (e-mail, mob)
Srebren Dizdar (e-mail, mob.)