Upravni odbor

Upravni odbor Fondacije/Zaklade:

  1. Predsjednik Upravnog odbora:
    Dragan Marković

  2. Članica Upravnog odbora:
    Prof. dr. Marina Katnić Bakaršić 

  3. Član Upravnog odbora:
    Prof. dr. Srebren Dizdar